Systemen: Wateropslagtanks

De opslag van voldoende water is uiteraard een voorwaarde om de functionaliteit van brandbeveiligingsinstallaties te waarborgen. Ook bij de opslag van bluswater is de relatie tussen de hoeveelheid water en de capaciteit van de installatie is bepalend.

Rechtstreekse aansluiting op het waternet
De mogelijkheid van een rechtstreekse aansluiting op het waternet en derhalve voeding met leidingwater is afhankelijk van de risocoklasse. Die mogelijkheid is slechts op een beperkt aantal plaatsen realiseerbaar.

Eigen watervoorraad met pompinstallatie
In alle andere gevallen is het noodzakelijk om een eigen watervoorraad met pompinstallatie aan te leggen. Altebra kan bovengrondse stalen tanks installeren in gegalvaniseerd metaal; desgewenst voorzien van een beschermende coating.

Ondergrondse watervoorraden
Ook ondergrondse opslag van watervoorraden is mogelijk. Deze worden uitgevoerd in beton en vormen een solide opslagmogelijkheid. De technici van Altebra kunnen u adviseren welke mogelijkheid voor uw project of gebouw de meest efficiënte oplossing is.