Systemen: Pompinstallaties

Sprinklerinstallaties worden gevoed vanuit een bluswatervoorraad waarbij het water door een pomp en leidingstelsel bij de sprinklers komt. Ook is er een mogelijkheid om andere afnamepunten toe te passen.

Functionele capaciteit
Afhankelijk van de vereiste druk en capaciteit wordt er een specifieke pompset toegepast, aangedreven door een diesel- of elektromotor. Dit systeem is altijd maatwerk, waarbij Altebra u graag van dienst is, om de juiste keuze te maken