Systemen: Blusschuim installaties

In speciale opslagruimten waar niet met water mag, of kan worden geblust, worden andere blussystemen toegepast, zoals bijvoorbeeld een blusschuiminstallatie. Een hoeveelheid schuimconcentraat wordt samen met water en lucht vermengd tot een grote hoeveelheid schuim, welke een uitstekend bluseffect heeft. Bij een dergelijke blussing wordt relatief weinig water verbruikt, hetgeen een positief neveneffect is.

Licht- en zwaarschuiminstallaties

Afhankelijk van de toepassing biedt Altebra lichtschuiminstallaties voor locaties waar chemicaliën worden opgeslagen en bijvoorbeeld vliegtuighangars. Zwaarschuiminstallaties worden bijvoorbeeld gebruikt in de chemische- en petrochemische industrie.