Systemen: Blusgasinstallaties

TOEPASSING

COsystemen beveiligen ruimtes of oppervlakken waar een automatisch systeem vereist is en waar nevenschade niet getolereerd wordt en waarvoor alternatieve (blusgas)systemen niet of in mindere mate geschikt zijn. Een CO2 brandblussysteem wordt bijvoorbeeld toegepast voor de beveiliging van opslagruimten met gevaarlijke stoffen, stallingplaatsen, archieven, ruimten met gevoelige apparatuur, olie- of procesbaden, etc. Bij de toepassing van CO2dienen additionele veiligheid voorzieningen ingebouwd te worden in het systeem en gehanteerd te worden door de organisatie.