Onze Werkwijze

Luisteren naar de klant, meedenken en adviseren, dat zijn de kernbegrippen die Altebra een partner bij uitstek maakt. Met een eigen productiefaciliteit zijn we in staat om snel en flexibel te schakelen. Daarmee zijn we in staat om samen met u een passende planning op te zetten, waarmee u uiteindelijk op het gewenste moment kunt beschikken over een goed beveiligd pand.

De juiste kennis, ervaring en innovatiekracht
Een project welke wordt gerealiseerd, kenmerkt zich door overleg en daadkrachtige uitvoering. Op basis van kennis van de wet- en regelgeving dient men in staat te zijn, om vroegtijdig in een project samen met de klant de juiste stappen te zetten, zodat er een gedegen plan kan worden uitgewerkt. De medewerkers van Altebra beschikken over deze kernkwaliteiten en zorgen ervoor dat uw plan wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp zal gebaseerd zijn op een juiste invulling en integratie van alle benodigde branddetectie en blusmiddelen, zodat een effectieve installatie zal worden gerealiseerd. U wordt in deze ontwerp- en realisatiefase continue geïnformeerd over het proces, zodat u altijd weet waar u staat.

werkwijze Altebra

Onze werkwijze

  • Onafhankelijk adviseur en uitvoerder
  • Meedenken in planontwikkeling
  • Juiste kennis, ervaring en innovatiekracht
  • Kennis van wet- en regelgeving…

Partner op niveau
De continue veranderende wet- en regelgeving zien wij als een mogelijkheid, om u nog beter te kunnen laten profiteren van de laatste stand van de ontwikkeling. Derhalve zijn onze mensen vakkundig opgeleid u te bedienen met de wetenschap en de laatste technieken volgens de laatste wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat aan alle brandveiligheid gelieerde aspecten gekwalificeerd worden opgepakt. Wij ontzorgen u!

Door in een vroeg stadium mee te gaan in het ontwerp van uw plan, kunnen wij er samen met u voor zorgen dat een brandveiligheidssysteem integraal wordt opgenomen in het bouwplan.
Hiermee kunnen onnodige aanpassingen verderop in het proces worden voorkomen. Vanzelfsprekend verzorgen wij ons ontwerp in 3D, zodat aan de laatste stand van de ontwerptechniek wordt voldaan. Hiermee is een volledige integratie mogelijk van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige processen.

Ook bij uitbreidingen en renovaties kunnen wij de volledige engineering en uitvoering voor u verzorgen.

OP TIJD en OP MAAT! Van overleg met de gemeente tot en met de oplevering en inspectie van de installatie. Het gehele proces kunnen wij samen met u, én voor u verzorgen.